Depilacja laserowa

Seria zabiegów: Zabieg laserowej depilacji skuteczny jest wtedy, jeśli przeprowadzany jest na włosach w fazie ana­genu, czyli w fazie wzrostu włosa. Tylko takie włosy są ciągle połączone z macierzą mieszka włosowego i brodawką– i tylko takie włosy zostaną całkowicie usunięte. Po jed­no­ra­zowym zabiegu fotode­pilacji obserwuje się utratę włosów od 10 do 30 proc. dlatego konieczne jest przeprowadzenie serii zabiegów: 4 – 12 zabiegów w odpowiednich odstępach czasowych, średnio co 4 – 8 tygodni, co nat­u­ral­nie jest uza­leżnione od miejsca wykony­wa­nia zabiegu i indy­wid­u­al­nych predys­pozy­cji pacjenta.

 

Owłosienie można usuwać z różnych częściach ciała:

• Górna warga
• Policzki
• Owłosienie wokół brodawek
• Broda
• Szyja
• Brzuch
• Kark
• Baki
• Przedramiona
• Nogi
• Tors
• Bikini
• Pachy

Przeciwwskazania do depilacji laserem:

• Ciąża, okres karmienia piersią
• Stany prze­drakowe i nowot­wory złośliwe skóry
• Opryszczka (Her­pes Sim­plex – akty­wna faza choroby w miejscu przeprowadza­nia zabiegu)
• Foto­der­ma­tozy (choroby zaostrzane światłem np. toczeń rumieniowaty układowy)
• Łuszczyca i liszaj płaski (akty­wna faza choroby w miejscu wykony­wa­nia zabiegu)
• Skłon­ność do bliznowace­nia (keloidy)
• Stosowanie leków fotouczu­la­ją­cych (anty­bio­tyki, sterydy itd.)
• Lecze­nie retinoidami doust­nymi (prz­erwa 6 miesięcy)
• Przyj­mowanie ziół (dzi­u­raw­iec, nagi­etek – nie stosować 2 – 3 tyg. przed zabiegiem)
• Przyj­mowanie β-karotenu ( nie stosować 2 – 3 tygod­nie przed zabiegiem )
• Opal­enizna (około 8 tygodni po ekspozy­cji na UV)
• Stosowanie samoopalaczy ( około 1 tydzień przed zabiegiem)
• Epilep­sja
• Depilacja woskiem, pensetą ( nie stosować 1 – 2 miesięcy przed zabiegiem)

 

Postępowanie przed zabiegiem:

• pier­wszy zabieg poprzed­zony jest kon­sul­tacją kos­me­tologa i zak­wal­i­fikowaniem pac­jenta wg. wskazań i przeciwwskazań do zabiegu
• przed zabiegiem skóra powinna być ogolona, umyta i niczym niepos­marowana (może być golona 1 dzień przed zabiegiem golarką lub kre­mem depilacyjnym),
• nie należy wyry­wać włosów ( woskiem, pensetą, depila­torem elek­trycznym) min­i­mum 4 tygod­nie przed zabiegiem i pod­czas serii zabiegowych
• inten­sy­wna opal­enizna uniemożli­wia przeprowadze­nie zabiegu

 

Dodatkowe informacje:

• Na dzi­ałanie lasera najlepiej reagują włosy ciemne (czarne). To one zaw­ier­ają dużo barwnika.
• Istotny jest także kolor skóry. Im jaśniejsza kar­nacja i ciem­niejsze włosy , tym lep­sze efekty fotoepilacji.